Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση βοήθεια που παρέχεται στο θύμα ενός ατυχήματος ή σε κάποιον που νόσησε ξαφνικά από τον παρευρισκόμενο , τυχόντα , αυτόπτη μάρτυρα του γεγονότος . Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα παροχής τους φαίνεται από μελέτες κατά τις οποίες το 45% των θανάτων από ατυχήματα και το 25% των αναπηριών θα είχαν αποφευχθεί , εάν είχαν δοθεί οι σωστές πρώτες βοήθειες , έγκαιρα , στο τόπο του συμβάντος .
Αντίστοιχα , στην περίπτωση καρδιακής ανακοπής η βραδύτητα αντιμετώπισης μειώνει δραματικά το ποσοστό επιβίωσης , όταν στην παρέλευση 3-4 λεπτών δίχως οξυγόνωση αρχίζουν οι εγκεφαλικές βλάβες , όπου γίνονται μη αναστρέψιμες μετά την διέλευση 10-15 λεπτών , δίχως την παροχή καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης.

Πρώτες Βοήθειες

*TO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από τον ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ UNICERT κατά EΣΥΔ

Γενικές γνώσεις

α. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

β. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

γ. Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

δ. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

Βασικές γνώσεις

α. Πρώτες Βοήθειες

β. Εκτίμηση Έκτακτων Περιστατικών

γ. Έκτακτα Περιστατικά

δ. Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών

Ειδικές Γνώσεις

α. Βασική υποστήριξη ζωής ενηλίκου

ΠΑΡΟΧΕΣ
• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
• ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ UNICERT κατά EΣΥΔ

60 ώρες