Το ΚΔΒΜ ΠΡΟΣΟΝ αναλαμβάνει την υποβολή των αιτήσεών σας στο ΑΣΕΠ, αξιόπιστα, με ακρίβεια και εντός προθεσμίας.

Αναλαμβάνουμε:

  • Τη δημιουργία και υποβολή αίτησης στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΣΟΧ, ΕΟΠΠΕΠ, ΟΠΣΥΔ)
  • Την εγγραφή υποψηφίων στο μητρώο του ΑΣΕΠ
  • Την έκδοση και έλεγχο των δικαιολογητικών
  • Την επικύρωση και μετάφραση των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών που απαιτούνται στις προκηρύξεις
  • Την ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα σε κάθε στάδιο της προκήρυξης
  • Την πληροφόρηση για νέες προκηρύξεις