Το ΚΔΒΜ ΠΡΟΣΟΝ με δυναμική παρουσία σε Εύβοια & Βοιωτία προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης & κατάρτισης